Username Password Forgot Password


Evochy's profile
Username Evochy
Status offline
Joined Jul 21, 2007
Last comment.
Click to see all comments made by Evochy

08/27/11 at 10:54Tej zaum kuv niaj hnub ua hmo xwb es koj tshaib tshaib thiab nqhis nqhis es koj thiaj li tsis los lawm....yog koj rov qab los zaum no kuv mam li ua mov txua thiab mov nplaum ntsw auv lam...mam li ua tshais, ua su, thiab ua hmo pub rau koj noj kom koj thiaj li paub mus thiaj li paub txawj thiab nco tias muaj ib tug nyob tom qab tseem nyob tos tos koj rov los tsev....yuav tsis pub koj tshaib tshaib thiab nqhis nqhis lawm os nawb....